Index
Willkommen Welcome
Discographien
Index A
Index B
Index C
Index D
Index E
Index F
Index G
Index H
Index I
Index J
Index K
Index L
Index M
Index N
Index O
Index P
Index Q
Index R
Index S
Index T
Index U
Index V
Index W
Index X
Index Y
Index Z
Börsen / Fairs
Wanted
Werbeplatten
Label Listen
Oldie Serien
Second HandWorldwide
Guestbook
Feedback
Links

Aufgeführte Platten sind nicht Bestellbar oder Verkäuflich. Dieser Katalog ist nur eine Auflistung zu Sammlerzwecken Listed Records are not for Sale. It's Only A Collectors List
 
Stars-On-7-Inch
 
1910 Fruitgum Company
 
1968
 
A: Simon Says 2'19
B: Reflections From The Looking Glass 3'04
Buddah 201 007 D 25,00 €
Pye 7N 25 447 GB 0,00 €
A: May I Take A Giant Step
B: Poor Old Mr Jensen
Buddah 201 011 D 6,00 €
A: 1,2,3 Red Light 1'54
B: Sticky, Sticky 2'05
Buddah 201 018 D 12,00 €
A: Goody Goody Gumdrops
B: Candy Kisses
Buddah 201 025 D 12,00 €
A: Indian Giver 2'30
B: Liza
Buddah 201 037 D 8,00 €
A: Special Delivery 2'40
B: No Good Annie 2'21
Buddah 201 049 D 8,00 €
A: The Train 2'42
B: Eternal Light 2'25
Buddah 201 060 D 15,00 €